pátek 24. února 2017

zdanění robotů

Dnes jsem opět narazil na článek, který popisuje nepochopení a strach z toho, že roboti vezmou lidem práci. Článek se nachází na diit.cz.

V článku je zmíněno, že již před 100 lety byly podobné obavy. Tenkrát se lidé báli, že jim stroje vezmou práci a tak různá hnutí bojkotovala zavádění strojů, případně stroje rozbíjeli. Já osobně si myslím, že ta situace trvá ještě déle, již od vynálezu páry.

V té době lidé opravdu o práci přišli. Přišli o práci, kterou lépe zastali stroje. Přišli o práci, kterou mohla vykonávat jakákoliv jiná nekvalifikovaná osoba, či dokonce stroj. Stejně tak přijdou o nekvalifikovanou práci lidé i dnes a budou o ni nejspíš přicházet i v budoucnu. Často se najde někdo, kdo danou práci zvládne vykonávat lépe, či levněji a ten nahradí toho, kdo je méně přínosný pro podnikatele. Může to být člověk a časem to třeba bude robot. Bude to ten, kdo bude pro podnikatele přínosnější. Když podnikatel nahradí málo kvalifikovaného člověka robotem, ušetří náklady případně zvýší výkon a to pro něj bude představovat vyšší zisk.

V článku je napsáno:
 Ano, původní idealisté 19. století to viděli tak, že díky přesunu práce na stroje bychom mohli místo 16hodinového, později 12hodinového či 8hodinového dne pracovat třeba jen 4 hodiny denně, za stejné peníze a díky pokroku lidstva v technice míti více času na rodinu, vlastní život a tak dále. Jenže tohle je komunisticko-idealistická představa, která naráží na to, že ten, kdo bude z technického pokroku profitovat, je v kapitalistické společnosti vždy jen a pouze majitel firmy. 
Jak historie dokazuje, opravdu se zkrátila pracovní doba. Nyní je běžných 8 hodin denně, já sám vyhledávám práce ještě kratší. Mám informace, že více lidí si volí kratší pracovní úvazky a tak očekávám, že i další lidé si budou pracovní dobu zkracovat.

Obvyklá motivace podnikatele je mít co nevyšší zisk, jenže když  na stejném trhu budou působit alespoň 2 výrobci a trh bude saturovaný (budou se snažit získat zákazníka), budou motivováni snižit svůj zisk.

Od průmyslové revoluce do dnešní doby můžeme získat za méně práce více statků. A více statků si mohou dovolit i nejchudší. V dnešní době žije pod hranicí chudoby již jen asi 10% lidí celosvětově a stále to klesá, viz. článek na idnes.cz. To je podle mně způsobeno právě dostupnějšími statky - za méně práce (a tudíž peněz) se dá získat více jídla a dalších věcí.

Zkrátka, s citovaným odstavcem nesouhlasím, protože takovéto ultimativní prohlášení odporuje realitě, jak ji můžeme vidět kolem sebe. V kapitalistické společnosti profituje prvotně majitel firmy a následně i zbytek společnosti.

Historie ukazuje, že některé práce již nebudou vykonávat lidé a zároveň, že více lidí si bude moci dovolit více věcí. Méně kvalifikované práce budou více a více vykonávány stroji a lidé se přizpůsobí. Například se vzdělají a začnou opravovat stroje, budou pro ně vytvářet programy, budou vymýšlet nové stroje. Jiní naopak budou vyrábět věci ručně a zákazníci je koupí, protože pro ně budou mít vyšší hodnotu než mainstream.

Pro nekvalifikované pracovníky nejhorší možný scénář, kde by přišli o práci a nedokázali se přizpůsobit poptávce po nových profesích, v tomto scénáři by se mohla společnost rozdělit. Vznikly by 2 společenské vrstvy:

  1. Majitelé robotů a lidé pracující v oborech, které roboti nenahradili
  2. Lidé nadále vykonávající práce, které dokážou vykonávat roboti
Pokud by lidé z druhé vrstvy nemohli nabídnout nic lidem z první vrstvy (a tak na oplátku využít jejich služeb), stále by si mohli nabízet statky navzájem. Existovala by jejich vlastní ekonomika oddělená od ekonomiky první vrstvy. V této oddělené ekonomice by si nadále mohli žít dosavadním životem bez možnosti využívat statky vytvořené roboty. Více se dá dočíst například na mises.cz.

Takováto situace je vlastně již dnes, asi 90% kapitálu drží 10% lidí. A i tito boháči si nadále kupují statky od ostatních, protože to uspokojuje jejich potřeby.

Z tohoto pohledu je zdanění robotů nesmyslné. Jedná se pouze o brzdu pokroku, který se stejně prosadí, protože zákazníci si raději koupí levnější zboží. Proč tedy pokrok, který probíhá již 2 století nyní násilně mrvit?

Z vybraných peněz navrhuje Bill Gates financovat vzdělávací/rekvalifikační programy. Myslím, že to nekvalifikovaným lidem může znít pěkně, ale rozhodně to bude náchylné na všechny negativní projevy, které se vyskytují u státem spravovaných peněz. Část vybraných peněz spotřebuje státní aparát na svůj chod, část se nejspíš odkloní spřáteleným stranám (obvyklá korupce), část se dá na projekty, které s tím nesouvisí (např. cyklostezky) atd. a pouze drobná část půjde na zvolené programy. A i zvolené programy nebudou tak kvalitní, protože stát při přidělení grantu nekontroluje kvalitu v dostatečné míře. Stát je špatný správce peněz, jak se dokola, znovu a znovu ukazuje.

Místo toho věřím tomu, že část peněz sami podnikatelé investují do rekvalifikačních programů, protože to pro ně je přínosné. Stejně jako v dnešní době některé firmy investují do programů pro propuštěné zaměstnance, aby snáze našli uplatnění. V takovém systému jsou spokojenější obě strany a je to jejich motivace.

Z toho co podle článku navrhuje Bill Gates mám dojem, že je naivní socialista nebo závidí majitelům robotů.

Žádné komentáře:

Okomentovat